آموزشگاه معماری معاصر

آموزش تخصصی مبتنی بر بازار کار، با ارائه مدرک فنی و حرفه ای

آموزش ببین و آینده خودت رو بساز!

61 دوره آموزشی
752 دانشجو
12 استاد مجرب
700 ساعت آموزش

نظر برخی دانشجویان

نظرات اراده آهنین های مرکز فنی حرفه‌ای درباره دوره های آموزشی